Ritim

PROGRAMIN KAZANIMLARI

Vurmalı Çalgılar Eğitimi Programı; bireye temel müzik bilgi ve becerilerini kazandırma, öğrencileri ritim alanına müzik tür, çeşit ve biçimleri hakkında bilgilendirme, eşlikleme ve eser analizi yapabilme gibi pek çok amaca yönelik olarak etkili bir eğitimin verildiği programdır.

RİTİM-VURMALI ÇALGILAR EĞİTİMİ
BAŞVURU KOŞULLARI
  • Beykoz ilçesinde ikamet etmek
  • Kursumuz çocuk ve yetişkinlere özeldir.
  • Başvuru sıralamasına göre kayıt yapılmaktadır
  • Kayıt tarihi dışında kursiyer kabul edilememektedir
  • Aynı modülü almış, devamsızlık nedeniyle kursu bırakmış olanlar kursa kabul edilmeyecektir.
EĞİTİM SÜRESİ
  • Haftada 1 gün-2 ders saati (80 dakika)
  • % 90 devamlılık mecburiyeti vardır
DESTEKLEYİCİ EĞİTİMLER/MODÜLLER
  • Vurmalı Çalgılar Eğitimi: 9 ay, 36 haftalık bir eğitim modülünü kapsamaktadır.
KURUMLAR
  • Hafız Mehmet Efendi Kültür Evi