BEYSEM Kuralları ve KVKK Sözleşmesi

BEYKOZ SANAT ve EĞİTİM MERKEZİ KURALLARI
 1. Sanat ve Eğitim Merkezi faaliyetleri 2.-8. sınıf örgün eğitim gören öğrenciler ile 15 yaş ve üzeri gençlere ile yetişkinlere yöneliktir.
 2. Sanat ve Eğitim Merkezi’nden sadece kaydı kabul edilenler yararlanabilirler.
 3. Öğrencilerin giriş-çıkış takibi velilerin kontrolündedir.
 4. Velilerin, öğrencilerin takibi için kurum tarafından düzenlenen bilgilendirme ve öğrenci durum değerlendirme toplantılarına katılmaları gerekmektedir.
 5. Sanat ve Eğitim Merkezi’nin düzenlediği gezilerde öğrencinin gezilere katılması veli tarafından isteniyorsa muvaffakatname (veli izin belgesi) doldurmaları zorunludur.
 6. Kursiyerler, açık raf sistemine göre düzenlenmiş kütüphane materyallerinden serbestçe faydalanabilirler.
 7. Sanat ve Eğitim Merkezi’ne girerken, içeride başkalarının çalışma yaptığı düşünülerek, sessiz girilmeli ve Sanat ve Eğitim Merkezi’nden sessiz çıkılmalıdır.
 8. Sanat ve Eğitim Merkezi’nde kütüphaneye, sınıflara kesinlikle yiyecek ve içecekle girilmemesi konusunda dikkat edilmelidir.
 9. Sanat ve Eğitim Merkezi’nde cep telefonları sessize alınmalı ve telefon görüşmesi yapılmamalıdır.
 10. Branş ve kulüplere kayıtlı öğrenci, eğitim sezonunda kayıtlı olduğu derse art arda 2 veya toplamda 3 defa katılmadığı takdirde bulunduğu sınıftan kaydı silinecektir.
 11. Branş ve kulüplere kayıtlı öğrenci, ders gün ve saatini eğitim sezonunda 2 defadan fazla değiştiremeyecektir.
 12. Kursiyer, eğer on sekiz yaşından küçük ise, velisi, kayıtlı olduğu derse katılamayacağı zaman Sanat ve Eğitim Merkezi’ne ulaşarak haber vermelidir.
 13. Kursiyer, ders saatlerinin çakışmaması şartıyla en fazla farklı kategorilerden 2 branş seçebilir.
 14. Ders içerisinde ve dışında hiçbir siyasi ve ideolojik konuşma yapılmaz.
 15. Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurulamaz.
 16. Eşyalara zarar verilemez. Zarar verildiği takdirde bu zararın bedeli zarar veren tarafından karşılanacaktır.
 17. Eğitim süresince kursiyerin başına gelebilecek yaralanma, sakatlanma, hastalanma, vefat gibi olumsuz durumlarda Beykoz Belediyesi ve BEYSEM yöneticileri ve çalışanları sorumlu tutulamaz.
 18. Eğitim Merkezi’nde veya Beykoz Belediyesi tarafından yapılan etkinlik, seminer ve programlara kursiyerler tarafından katılım sağlanmalıdır.
 19. Kurum içinde ve çevresinde sigara, içki ve uyuşturucu gibi sağlığa zararlı maddeler kullanılamaz.
 20. Ders anında velilerin dersliklere ve üst katlara çıkması yasaktır.
 21. Kursiyer, şahsi eşyalarını Sanat ve Eğitim Merkezi’nde bırakamaz. Aksi durumlarda ortaya çıkabilecek kayıplardan Sanat ve Eğitim Merkezi sorumluluk kabul etmez.

Beykoz Belediyesi olarak (“Belediye”) gerçekleşirmiş olduğumuz ücretsiz kurs eğitimleri kapsamında kursiyer kayıtları oluştururken bazı kişisel verilerinizi işlemekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olarak hareket etmekte ve kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek adına işbu aydınlatma metnini hazırlamış bulunmaktayız.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, aşağıda yer alan amaçlarla ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

Kimlik bilgileriniz kayıt işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, kimliğinizin doğrulanması, katılım sertifikası düzenlenmesi, seçmiş olduğunuz branşta ilgili grup ile eşleştirilmenizin sağlanması amaçlarıyla; seçmiş olduğunuz branş bilgisi ise kaydınızın oluşturulması, seçmiş olduğunuz branşta ilgili grup ile eşleştirilmenizin sağlanması amaçlarıyla; iletişim bilgileriniz ve ulaşılabilecek yakınlarınıza ait bilgiler ise sizlerle iletişimin sağlanması, kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi, size ulaşılamaması veya acil durum oluşması halinde yakınlarınıza bilgi verilmesi, eğitimler kapsamında bilgilendirmelerin yapılması amaçlarıyla “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Kişisel verileriniz “Kayıt Formu” aracılığı ile toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz talep halinde yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak Belediyemize iletebilirsiniz.

Beykoz Belediyesi ve Beykoz Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi, öğrencilerin eğitimi sırasında çekilen/kaydedilen ses/kamera-video/fotoğraf kayıtlarını, öğrencilerin ürettiği eserlerin üretimi ve sergilenmesi esnasında çekilen/kaydedilen ses/ kamera-video/fotoğraf kayıtlarını Beykoz Belediyesi’nin tanıtımı amacıyla her türlü yayın organında ve sosyal medyada kullanma hakkına ayrıca gerekli görüldüğü takdirde Beykoz Belediyesi ve iştirakleri ile ulusal ve uluslararası basın organlarıyla paylaşma hakkına sahiptir.

Yukarıda yazılı iletişim bilgilerimden Beykoz Belediyesi faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım mesajı almayı kabul ediyorum.

Beykoz Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi yönetmelik ve kurallarını; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) aydınlatma metnini okudum, anladım. Yönetmelikte belirlenen kurallara uymayı kabul ediyorum.

Sanat ve Eğitim Merkezi’ne kayıt olacak tabiiyetim altındaki kişinin de belirlenen kurallara uyacağını taahhüt ederim.

Sanat ve Eğitim Merkezi’nden yararlanmak için başvurumun kabulünü arz ederim.