Konservatuvar Eğitimi

PROGRAMIN KAZANIMLARI

Konservatuar Eğitimi Programı; bireye temel müzik bilgi ve becerilerini kazandırma, öğrencilerin seslerini eğitme, öğrencileri müzik tür, çeşit ve biçimleri hakkında bilgilendirme, solfej ve dikte yapabilme becerisi kazandırmaya yönelik olarak etkili bir eğitimin verildiği programdır.

KONSERVATUVAR EĞİTİMİ
BAŞVURU KOŞULLARI
  • 13 yaşını tamamlamış olmak
  • Beykoz ilçesinde ikamet etmek
  • Kursumuz lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerine yöneliktir.
  • Başvuru sıralamasına göre kayıt yapılmaktadır
  • Kayıt tarihi dışında kursiyer kabul edilememektedir
  • Aynı modülü almış, devamsızlık nedeniyle kursu bırakmış olanlar kursa kabul edilmeyecektir.
EĞİTİM SÜRESİ
  • Haftada 1 gün- 4 ders saati (160’dk)
  • % 90 devamlılık mecburiyeti vardır.
DESTEKLEYİCİ EĞİTİMLER/MODÜLLER
  • Konservatuvar Eğitimi : 9 ay, 36 haftalık bir eğitim modülünü kapsamaktadır.
KURUMLAR
  • BEYSEM Soğuksu