Temel Dil Dersleri

Temel Dil Eğitimi

Programın amacı,

Çocuk İngilizce derslerimize katılan öğrencilerimiz, hem kendi bulundukları sınıf seviyelerine uygun olarak okullarında gerçekleştirilen dil derslerine takviye almakta, hem de uzman öğretmenler gözetim ve eğitiminde temel dil yetilerini kazanmakta ve geliştirmektedirler. Temel Arapça derslerimiz, yetişkinlere yönelik gerçekleştirilmekte ve katılımcılara Arapça dilinde temel yetileri kazandırmakta, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve okudukları kaynakları daha iyi anlayabilmeleri için temel zemini kazandırmaktadır.

TEMEL EĞİTİM

Eğitim şartları:

  • Temel Eğitim programlarımız Çocuk İngilizce'ye 2. sınıf-8. sınıf örgün eğitim gören öğrenciler, Arapça'ya ise 15 yaş arası ve üzeri kursiyerler katılabilirler.
  • Dersler, Çocuk İngilizce sınıfları için haftada 2 saat, Arapça sınıfları için haftada 4 saattir.
  • % 90 devamlılık mecburiyeti vardır.
  • Kayıt tarihi dışında kursiyer kabul edilememektedir.
  • Programlarımız sonunda, katılım ve yapılacak sınavlarda gösteriler başarı neticesine göre, kursiyerlerimize Beykoz Belediyesi ve BEYSEM tarafından katılım belgesi verilecektir.