Müzik Akademisi

MÜZİK AKADEMİSİ

AMACIMIZ

Doğru eğitim yaklaşımları ve öğrenim teknikleri ile herkesin müzik alanında kendini geliştirerek, yeterli donanıma sahip olacağına inanıyoruz.

Görevlerimiz;

 • Bilgi ve beceriyi çözümleyip, en rahat uygulama yollarını göstermek;
 • Öğrencinin katılımcı olmasını, sorumluluk üstlenmesini, sorgulaması ve kendi öğrenimine katkıda bulunmasını destekliyoruz.

Akademi öğrencilerimiz için;

Dinamik, etkileşimli ve eğlenceli bir öğrenme tabanı oluşturarak, pedagojik müzik metot kitaplarından yararlanarak eğitimimizi kalıcı ve etkili hale getirmeyi hedefliyoruz.

MÜZİK EĞİTİMİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Müzik dinleme ve öğrenme, çocuklarda;

 • Matematik ve dil becerilerini artırmakta,
 • Yaratıcı ve çözümsel düşünmeyi geliştirmekte,
 • Sosyal becerileri desteklemektedir.

Müzik Eğitimi alan bireyin,

 • Beyin nöronları arasındaki etkileşim geliştiği;
 • Beyinin sağ ve sol küresi değil, tümü kullanıldığı bilimsel araştırmalarla desteklenmektedir.

Müzik aleti çalması, enerjisini olumlu şekilde yönlendirebilmesini sağlayarak kişisel doyum sağlamaktadır.

Şarkı söylerken, solunum kontrolü ve akciğer gelişimi olumlu yönde desteklenir; enstrüman çalmak hem ince ve kaba motor gelişimini hem de psikomotor (zihin-kas uyumu) gelişimini olumlu yönde etkiler.

EĞİTİM METODU

Müzik Eğitimi, bir usta çırak ilişkisidir.

Eğitimci kadromuzu müzik alanında lisansını tamamlamış, pedagojik formasyona sahip öğretmenlerden oluşmaktadır.

Her yaş gurubunu destekleyici, öğrencinin hızlı bir şekilde yol almasını sağlayacak eğitim kitaplarımız belirlenmiştir.

EĞİTİM SÜRESİ

 • 2 yıl içerisinde 4 dönemdir.
 • Haftada 4 ders saat,
 • Ders modülü toplam 256 saattir.

DERSLERİN KAPSAMI

Bireyin hedef ve gelişiminin görüşüldüğü, programa uyumlama toplantıları

 • Öğrenciye özgün eğitim programı ve müfredatı
 • Haftalık derslerin yorumlanması ve değerlendirilmesi
 • Dönemlik gelişim raporu (Öğrenci Portfolyo)
 • Alanında ün yapmış sanatçılarla WorkShop uygulamalarına katılım
 • Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Batı Müziği Orkestraları’nın oluşumuna yönelik çalışmalar.
 • Akademi tarafından düzenlenen konserlere katılım
 • Yurt içi ve dışı müzik alanında eğitim almak isteyen öğrencilere (Lise ve Lisans düzeyi) hazırlık çalışmaları
 • Yurt dışında ‘’ Avrupa Müzik Festivallerine’’ yönelik proje çalışmaları.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

 1. Değerlendirme, MEB Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
 • Öğrencinin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler,
 • Öğrencinin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
 • Öğrenciye kurs sonunda yapılan uygulamalı sınavlar

100 puan üzerinden yapılır.

 1. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı

sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav

şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik

ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, dersin başarı puan ya da

notu olarak değerlendirilir.

 1. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirilmesi

bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.

 1. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

SERTİFİKA

 • Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü ile yapılacak protokol ile eğitim gören kursiyerler başarılı oldukları takdirde sertifika almaya hak kazanacaktır.
 • Üniversite - BEYSEM işbirliği ile eğitim gören bireyler başarılı olduğu takdirde diploma almaya hak kazanacaktır.

BRANŞLAR

 • Temel Müzik Eğitimi
 • Piyano
 • Keman
 • Gitar
 • Bağlama
 • Kemençe
 • Ney
 • Santur
 • Perküsyon
 • Kanun