Kur’an-ı Kerim

Kur'an-ı Kerim

Programın Amacı

Çocuklar için Kur’an-ı Kerim kursunun amacı çocukların Kur’an-ı Kerim harflerini ve bu harflerin kelime içindeki yazılış biçimlerini tanımalarını, harfleri mahreçlerine uygun olarak telaffuz edebilmelerini, harekelerine ve med durumlarına göre seslendirmelerini sağlamaktır. Ayrıca eğitim sürecinde harflerin okunuşla ilgili yanlışları düzeltmek, namaz dularının ve surelerin manalarının da ana hatlarıyla kavranmasını sağlamak ve değerler eğitimi vermek de hedeflenmektedir.

TEMEL EĞİTİM

Eğitim şartları:

Kur'an-ı Kerim bilgisi olan/olmayanlar başvurabilir.

  • 2. 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. sınıf örgün eğitim öğrencileri başvuruda bulunabilir.
  • Haftada 1 gün-2 saat.
  • % 90 devamlılık mecburiyeti vardır.
  • Kayıt tarihi dışında kursiyer kabul edilememektedir.
  • Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, Katılım Belgesi verilecektir.