Görsel Sanatlar Akademisi

GÖRSEL SANATLAR AKADEMİSİ

Akademiye başlayan her öğrencimizin ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak;

ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kadim kültürümüzü güncel sanat anlayışıyla harmanlayarak, bize ait yeni eserler üretmelerini hedefliyoruz.

HASSASİYETLERİMİZ

Öğrencilerimizin iyi birer sanatçı olduğu kadar iyi birer insan da olmalarını önemsiyoruz

Birlikte oluşturmak istediğimiz yeni sanat anlayışımız için,

 • Doğuştan var olan merak duygusu ile sorgulayan;
 • Bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğü içinde hareket eden;
 • Ahlak merkezli;
 • Entelektüel ve estetik bakış açısına sahip kültürler arası anlayış ve saygı çerçevesinde;
 • Geçmiş ile gelecek arasında köprü kurabilen genç sanatçıları topluma kazandırmayı hedefliyoruz.
 • GSA hassasiyetlerini eğitimin her aşamasında uygulamaya özen gösteriyoruz

BÖLÜMLERİMİZ

 • Temel Sanat Eğitimi
 • Ebru
 • Resim
 • Tezhip
 • Minyatür
 • Hüsn-i Hat
 • Kaligrafi
 • Fotoğrafçılık

EĞİTİM SÜRESİ & KONTENJAN

 • Eğitim, 4 dönemden oluşmakta, toplam 2 yıl sürmektedir.
 • Eğitimler, 17:00-21:00 saatleri arasındadır.
 • Her bölümün kontenjanı 20 öğrencidir. Sınıflar 10 kişiliktir.
 1. DÖNEM

TEMEL SANAT EĞİTİMİ

Akademi’nin ilk döneminde bölüm farkı gözetmeksizin tüm öğrencilerin katılımının zorunlu olduğu, sanatın temel kavramlarının öğretildiği, bunlara yönelik uygulamaların yaptırıldığı, farklı plastik sanat   disiplinlerinin eğitimine geçişte ilk basamağı oluşturan derstir.

Öğrencinin;

 • Gözlem yapma, bakmak ile görmek arasındaki farkı kavrama
 • Analiz-sentez yapma
 • Yeniden oluşturma; yorumlama yeteneğini geliştirme,
 • Kompozisyon kurma ve tüm bunları malzemenin olanaklarını keşfederek, çeşitli uygulamalarla gerçeğe dönüştürebilmesinin hedeflendiği bir alandır.
 1. DÖNEM

İHTİSASLAŞMA

Temel sanat eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin seçtikleri branşlara ayrılarak ihtisaslaşmaya başladıkları dönem. Öğrenciler bu dönemden itibaren üç dönem boyunca seçtikleri hoca eşliğinde çalışacaklardır.

HOCALARIMIZ

HÜSN-İ HAT

 • Menaf NAM
 • Senem DEMİRCİ
 • Said ABUZEROĞLU

TEZHİP

 • Özgül ÖNDER
 • Ayşe SAYIN

EBRU

 • Özden AYDIN
 • MİNYATÜR
  • Zeynep ELÇİ
  • Said CHUANYI

  RESİM

  • Büşra YURTSEVEN
  • Zafer ÖRS

  KALİGRAFİ

  • Erhan OLCAY
 1. DÖNEM

Bu dönemde öğrenciler branşlarına devam etmelerinin yanında iki haftada bir profesyonel sanatçı atölyelerini, müze ve sanat galerilerini hocaları eşliğinde ziyaret edeceklerdir.

HOCALARIMIZ

HÜSN-İ HAT

 • Ali Rıza ÖZCAN
 • Hüseyin KUTLU
 • Davut BEKTAŞ
 • Abdurrahman DEPELER
 • Hasan ÇELEBİ
 • Osman ÖZÇAY

TEZHİP

 • Emel SÖNMEZIŞIK TÜRKMEN
 • Ayşe SAYIN
 • Mustafa ÇELEBİ

MİNYATÜR

 • Taner ALAKUŞ
 • Leyla KARA
 • Özcan ÖZCAN
 • Ferhat KURLU
 • EBRU
  • Hikmet BARUTCUGİL
  • Alparslan BABAOĞLU
  • Sadettin ÖZCİMİ
  • Fuat BAŞER
  • Firdevs ÇALKANOĞLU

  RESİM

  • Devrim ERBİL
  • İlhami ATALAY
  • Süleyman Saim TEKCAN
  • Cemal TOY
  • Ahmet GÜNEŞTEN

  HEYKEL

  • Kadriye İNAL
  • Seçkin PİRİM
  • Server DEMİRTAŞ
  • Mehmet AKSOY
 1. DÖNEM

Atölye derslerinin yani sıra, ayın üç hafta sonunda alanında usta olan hocalarla ders yapacak. Dördüncü hafta sonu ise yabancı bir sanatçı WorkShop yapmak üzere öğrencilerle buluşacak. Ayrıca bu dönem içinde usta isimlerle teorik konferanslar da yapılacaktır.

HOCALARIMIZ

HÜSN-İ HAT

 • Hüseyin KUTLU
 • Mustafa PARILDAR
 • Ali Rıza ÖZCAN

TEZHİP

 • Emel SÖNMEZIŞIK TÜRKMEN
 • Mustafa ÇELEBİ

MİNYATÜR

 • Taner ALAKUŞ
 • Özcan ÖZCAN
 • Zehra AKDENİZ

RESİM

 • Dağıstan ÇETİNKAYA
 • Cemal TOY
 • İlhami ATALAY
 • KONFERANS
  • Yusuf KAPLAN
  • İhsan FAZLIOĞLU
  • İsmet ÖZEL
  • Savaş BARKÇİN
  • Mehmet ÖĞÜN
  • Serkan AKIN
  • İlhami ATALAY